menu

Software ontwikeling: het maken van een roadmap

20/07/2021
·
Dennis Adriaansen

Wat is het doel van een roadmap?

In de wereld van softwareontwikkeling wordt vaak gesproken over een roadmap. Een roadmap wordt door velen gezien als een belangrijk onderdeel binnen een software ontwikkelproces. Maar toch wordt deze belangrijke stap vaak overgeslagen of krijgt de roadmap nog te weinig aandacht. In dit artikel leggen we uit wat een roadmap is, waarom je er uitgebreid aandacht aan wil besteden en vertellen we je hoe je eenvoudig een roadmap kunt uitwerken.

Wat is een roadmap?

Een roadmap is een document waarin een team aan software developers op hoog niveau bepaalt wat de strategie van een project gaat worden. In een roadmap worden alle doelstellingen opgenomen die met de klant of opdrachtegever zijn afgesproken. De doelstellingen fungeren als eindstation waarop de roadmap zich richt. In een roadmap worden alle stappen die gezet moeten worden om de  te behalen op een strategische manier uitgedacht en inzichtelijk gemaakt. 

Waarom is een roadmap belangrijk?

Een roadmap is om meerdere redenen erg belangrijk binnen de tak van softwareontwikkeling. Een roadmap zorgt ervoor dat klant, opdrachtgever, productowner en alle betrokken programmeurs weten waarover wordt gesproken. Het nadenken over de roadmap forceert alle betrokkenen om dieper na te denken over de doelstellingen, de manier waarop die behaald moeten worden en welke middelen hierbij nodig zijn. 

Hoe maak je een overzichtelijke roadmap?

Een roadmap dient overzichtelijk te zijn. Daarom zijn er een aantal vuistregels die helpen om je roadmap overzichtelijk, flexibel en relevant te houden. 

  • Maak het visueel
  • Werk meerdere versies van de roadmap uit
  • Deel je roadmap met betrokkenen en vraag om feedback
  • Blijf flexibel

Een effectieve roadmap is meer dan een overzichtelijk document. Een roadmap is een realistische, visuele weergave van een visie met daarbij een overzichtelijk stappenplan van het proces. Een visuele roadmap is daarnaast makkelijker te begrijpen en zal breder gedragen worden dan een tekstueel document waardoor alle betrokkenen zich heen moeten worstelen. 

In zijn LinkedIn-bericht legt Google Developer Expert Shrinath V veelvoorkomende problemen uit bij roadmaps. Als een verkoopteam en een ontwikkelteam hetzelfde stappenplan gebruiken, kan Sales zich committeren aan een functie om een ​​deal te sluiten zonder de ontwikkelaars te raadplegen over timing of waarschijnlijkheid. Dit is slechts een van de vele problemen die kunnen optreden als één partij wijzigingen aanbrengt of als u geen manier heeft om bij te houden wie wijzigingen aanbrengt.

Onthoud dat je roadmap je helpt om buy-in te krijgen. Omdat elke interne afdeling een unieke rol speelt om uw product tot een succes te maken, zal elke afdeling ook om iets anders geven. Marketingafdelingen willen bijvoorbeeld meestal weten hoe productfuncties eruitzien en werken, terwijl Sales details wil over wanneer het product klaar is voor klanten om het te kopen. Om te voorkomen dat u harde datums publiceert die kunnen veranderen, spreekt u in termen van kwartalen of maanden.

“Val niet in de valkuil van het specificeren van datums voor iets dat nog geen work-in-progress is of dat niet goed gedefinieerd en goed begrepen is. Elke poging om een ​​datum vast te stellen voor iets dat buiten de tijdshorizon van 1-3 maanden valt, is niet alleen een vergissing, maar zal zeker mislukken", voegt Gilley toe.

Elk van de volgende product-roadmaps is gemaakt in Smartsheet en geeft tijdframes weer in plaats van specifieke datums.

Inhoud
Wat is het doel van een roadmap?
Wat is een roadmap?
Waarom is een roadmap belangrijk?
Hoe maak je een overzichtelijke roadmap?